Art & everyday life

Deze rubriek bevat artikelen en interviews over kunst met een sterke focus op het dagelijks leven. Een ander licht op de orde van de dag.

Apocalypse, a working title

A vision of heavenly secrets that can make sense of earthly realities

Proberen de tijd waarin je leeft te definiëren is een moeilijke opgave, misschien zelfs een onmogelijke. In het hier en nu leven brengt tegelijkertijd een bepaalde onwetendheid over dat hier en nu met zich mee. Dit idee over het niet begrijpen van het nu, genereert vragen waar curatoren Sjors Bindels en Valentina Gal zich toe verhouden. In de tentoonstelling Apocalypse, a working title stellen zij het onderzoek van het apocalyptische beeld tentoon. In een tijd waar beelden zich in al hun snel- en veelzijdigheid aanbieden en niet langer een uniek goed zijn, kun je je afvragen of wij langzaam de grip op het beeld verliezen? Moeten we het enkele, uiteindelijke beeld nog altijd willen koesteren? Of de beeldenstroom waarin wij verkeren gewoonweg accepteren, wellicht zelfs omarmen?

Geef ons heden ons dagelijks kunst

De zondagochtend sluimert nog na in de houten kerkbanken. Een pastoor draagt een Bijbels verhaal voor, met af en toe zijn handen in de lucht om de woorden extra kracht bij te zetten. Het christelijke geloof – en religie in het algemeen - biedt ruimte voor zelfreflectie en bezinning. Het biedt antwoord op vragen die niet beantwoord kunnen worden; neemt angsten weg door het scheppen van een onzichtbare realiteit... ------------------------------------------- De vrijdagmiddag ontluikt binnen de witte muren van het museum. Het rode pigment is met een grove toets aangebracht, daar waar het doek vraagt om extra kracht. Kunst biedt ruimte voor zelfreflectie en bezinning. Het biedt antwoord op vragen die niet beantwoord kunnen worden; neemt angsten weg door het scheppen van een alternatieve werkelijkheid...

Religie en kunst hebben elkaar in de geschiedenis op allerlei vlakken geraakt en smelten nu in de Heilige Driehoek van Oosterhout, in alle totaliteit samen. In de eerste biënnale zijn 150 hedendaagse kunstwerken verspreid over de kloostertuinen, landerijen en complexen van drie verschillende kloosters. Mister Motley licht in ieder klooster één werk uit.