Mister Motley heeft een boek gemaakt. Koop hier 'Dit is een vertaling'.

Image

De wisselwerking tussen denken en maken

27 Oct 2013 Merel Zwarts

Ik wil voor mezelf inzichtelijk en hanteerbaar maken hoe ik werk als kunstenaar en hoe in het algemeen het beeldend proces plaats vindt. Ik denk dat het van belang is voor mij als kunstenaar en als docent goed te weten op welke mogelijke manieren er een verband is tussen ideevorming, maken en reflecteren. Inzicht in dat verband kan me helpen in de wijze waarop ik zelf werk in mijn kunstenaarspraktijk maar ook in de wijze waarop andere kunstenaars werken zodat ik als docent anderen kan helpen in hun beeldend proces. Ik weet dat er grote verschillen zijn waarop een ieder werkt. Zo start ik het beeldend proces door diverse bronnen te bestuderen, ideeën te bedenken, te verzamelen en te schrijven. Ik ben me daarbij heel bewust van alles wat ik onderneem en uitvoer. Tijdens het creërende proces ben ik beelden aan het scheppen waar ik dan weer op reflecteer. Zo heeft iedereen een eigen methode met in meer of mindere mate bewuste en onbewuste activiteiten die bij de handeling van het maken en het denken horen.


In dit onderzoek wil ik greep krijgen op dit proces. Het kan me zelf verder helpen in de verdieping van mijn beeldend werk maar eveneens middelen verschaffen om anderen te helpen inzicht te geven in hun werkwijze.

Ik wil met dit onderzoek beschrijven en analyseren hoe het beeldend proces plaats vindt. Hoe de balans is tussen ideevorming, verzamelen, maken, verzamelen en reflecteren. Welke rol denken en maken hebben in het beeldend proces.

Ik kies voor een schematisch model. Dit model maakt het me mogelijk visueel te maken hoe een beeldend kunstenaar (= iemand die beeldend bezig is) is te typeren. Deze methode moet het me mogelijk maken verschillen te ontdekken in de werkwijzen die men hanteert. Deze kennis over hoe men werkt kan vervolgens worden ingezet of uitgebuit in de praktijk. Het geeft handsvaten voor de terugkoppeling en reflectie bij de bespreking van iemands beeldend werk om op die manier het werk zelf en de werkwijze te verdiepen. Omdat kunstenaars vooral visueel ingestelde mensen zijn kies ik voor een visueel inzichtelijk schema.

Doelgroep: Kunstacademie studenten en Kunstenaars
Doel: Visueel reflectiemodel voor de kunstenaar over handeling van het maken en denken in het beeldend proces.

Download onderzoek

Ook adverteren op mistermotley.nl? Stuur dan een mail naar maurits@mistermotley.nl