Mister Motley heeft een boek gemaakt. Koop hier 'Dit is een vertaling'.

Image

Camgirl.com: Women Creating Space for Themselves Online

13 Aug 2019 Katharine Wimett

Katharine Wimett

- De gehele thesis kan online gelezen en bekeken worden via de volgende link https://katharinewimett.nl/thesis/ of gedownload worden onderaan deze pagina

- The entire thesis can be read online via the following link https://katharinewimett.nl/thesis/ or downloaded as a PDF down below. 
 

In 1996 begon Jennifer Ringley live beelden van haar slaapkamer te streamen onder de naam JenniCam. De live-uitzending van Ringley was baanbrekend, omdat zij de eerste vrouw of beter gezegd persoon was, die voor een ononderbroken hoeveelheid tijd live online was. Hiermee wakkerde Ringley een trend aan onder jonge vrouwen, namelijk om hun leven 24/7 online uit te zenden. Zij kwamen bekend te staan als camgirls. Commercie creëerde een beroep uit de camgirl-trend en vanaf dat moment wordt ze aangeduid als een webcam model. Zij zijn vrouwelijke artiesten die exotische dansen en masturbatie shows verkopen aan online klanten.

Mijn thesis, “Camgirl.com: Women Creating Space for Themselve Online”, volgt dit fenomeen en tijdlijn in een antropologische zin, met de focus op online praktijken, de stappen naar commercialisering en de gecreëerde illusies in het heden. Ook kijk ik, binnen deze ‘camgirl’-tijdlijn, naar hedendaagse, vrouwelijke artiesten die Instagram gebruiken om hun leven ‘uit te zenden’ en wie tevens consequent zijn in het gesprek aangaan omtrent de digitale identiteit van vrouwen binnen de kunstwereld. Op een methodische manier proberen deze kunstenaars de door onze samenleving gecreëerde stereotiepe beelden van vrouwen kritisch te weerspiegelen. Waarbij het in veel gevallen gaat om het omarmen of afwijzen van westerse schoonheidsnormen.

Gelijktijdig met het onderzoeken van het cammen van de jaren negentig tot vandaag, poog ik te reflecteren op het hedendaags feminisme en bespreek problemen die ontstaan wanneer we staan in het midden van het ​ het kruispunt dat bestaat uit emancipatie, keuze, kapitalisme en het internet.

/

In 1996, Jennifer Ringley began live streaming images from her bedroom under the name JenniCam. Ringley’s live broadcast was groundbreaking, as the first woman or for that matter person, to be live online for a continuous amount of time. In turn, Ringley inspired a trend of young women to broadcast their lives online 24/7, they were known as camgirls. Commercialization created a profession from the camgirl trend and now she is referred to as a webcam model. These are female performers who sell exotic dances and masturbation shows to online customers.

My thesis, “Camgirl.com: Women Creating Space for Themselves Online”, tracks this phenomenon and timeline in an anthropological sense. Focusing on online practices, steps towards commercialization and manufactured illusions of the present. I also bring into the camgirl timeline current women artists who use Instagram to “broadcast” their lives and who are consistently included in the conversation of female digital identity within the art world. In a methodical way these artists attempt to critically mirror society’s stereotypical images of women. This usually involves embracing or rejecting Western beauty standards.

Examining camming from the nineties to today, I attempt to simultaneously reflect on contemporary feminism, addressing issues that arise at the intersection of emancipation, choice, capitalism and the World Wide Web.

Download onderzoek

Ook adverteren op mistermotley.nl? Stuur dan een mail naar maurits@mistermotley.nl