Mister Motley heeft een boek gemaakt. Koop hier 'Dit is een vertaling'.

Image

In dialoog treden met figuren uit het verleden

05 Jan 2014 Frieda de Witte

In mijn scriptie onderzoek ik mijn fascinatie voor het verleden met de vraag: In hoeverre kan ik door middel van mijn verleden en huidige inzichten in dialoog treden met figuren uit het verleden en de ervaring hiervan visualiseren in mijn werk? Deze vraag voert als een rode draad door mijn scriptie en zal ik per hoofdstuk vanuit verschillende perspectieven belichten. Hierbij probeer ik steeds dichter bij de kern van de vraag te komen. Voordat de scriptie begint is er nog eerst een aanleiding, waarin ik mijn beweegredenen achter het onderwerp van mijn scriptie onderbouw. Waarom wil ik graag in dialoog treden met figuren uit het verleden? Waar komt die fascinatie vandaan?

In het eerste hoofdstuk begin ik met de filosofie en historische context en breng ik die in verband met mijn onderzoeksvraag. Ik beschrijf hoe een verhaal als dat van de twintig eeuwse Percy Fawcett mij inspireert en hoe ik mijzelf in dit soort obsessieve types herken wat betreft hun obsessieve gedrag iets na te jagen. Maar ook zal ik in dit hoofdstuk duidelijk maken dat de valse geschiedschrijving van een persoon als Facwett mij interesseert, die tot mythologisering van de desbetreffende persoon leidde en dat hij vervolgens later door een onderzoeker is ontmythologiseerd, waarmee de hoofdpersoon menselijker wordt en je als het ware met hem in dialoog treedt, voorbij de mythe, dat hij ondanks de tijdsafstand een stukje dichterbij komt. Ditzelfde deed ik namelijk met personen als Adolf Hitler en Joseph Goebbels. Ook met deze personen ging ik in dialoog en wilde iets menselijks van ze vinden. Vervolgens ga ik in op de filosofie van Hannah Arendt, die heel helder beschrijft dat het kwaad helemaal niet zo monsterlijk groot hoeft te zijn, opgeblazen tot mythologische proporties, maar dat het kan schuilen in het meest banale. In het alledaagse. Hier ook weer die ontmythologisering die mij aanspreekt. Ook ga ik in dit hoofdstuk in op filosofen/onderzoekers onder andere Hans-Georg Gadamer en illustreer ik wat er volgens deze filosofen gebeurd als we in dialoog treden met de geschiedenis, vooral wat betreft de interpretatie van de geschiedenis.

In hoofdstuk twee kaart ik kunstenaars die ik interessant vind, waarvan de meeste ook in dialoog treden met het verleden. De kunstenaars zijn: Anselm Kiefer, Pavel Pepperstein, Krin Rinsema, Gerhard Richter en Luc Tuymans. Bij elke kunstenaar ga ik ook in op de vraag hoe mijn werk en gedachten zich verhouden tot die van hen. Het laatste hoofdstuk heeft mijn eigen werk als onderwerp, waarbij ik inga op mijn materiaal en onderwerp; mijn onderzoek in relatie tot mijn werk, proces en stijl en het onderzoek in verband met mijn laatste werk.

Download onderzoek

Ook adverteren op mistermotley.nl? Stuur dan een mail naar maurits@mistermotley.nl