Image

Expressie en het Expressionisme

27 Feb 2015 Frank van der Pluijm

In deze tekst staat de vraag centraal in hoeverre expressie als directe uitingsvorm iets te maken heeft met het expressionisme als stijl of als kunststroming.