Mister Motley heeft een boek gemaakt. Koop hier 'Dit is een vertaling'.

Image

Kunst op straat in Veldhoven

27 Feb 2015 Mieke van Os

Deze scriptie schreef Mieke van Os voor haar opleiding tot docent Beeldende Vorming aan Fontys Hogeschool voor de Kunsten.

Kunst, barometer van veranderingen die Veldhoven door de jaren heen ondergaat. Kunst en de stad vormen samen één geheel. Kunst draagt bij aan het cultuurlandschap en de identiteit van Veldhoven. Reden voor de gemeente om haar inwoners meer bij kunst in de openbare ruimte te betrekken. De opdrachtstelling wordt mede ingegeven door de lokale neoliberale politieke context, die aanspoort om na te denken over de kritische betekenis van openbare kunst in een stedelijk visuele cultuur. Kunst in onze directe omgeving staat fysiek dichtbij, maar is in de belevingswereld van menig inwoner niet in zicht. 

Ook adverteren op mistermotley.nl? Stuur dan een mail naar maurits@mistermotley.nl