Mister Motley heeft een boek gemaakt. Koop hier 'Dit is een vertaling'.

Image

Kunst(matig)

07-01-2014 Geronimo Cadogan

Dit essay is het resultaat van een onderzoek. Een onderzoek waarbij ik op zoek ben gegaan naar het antwoord op een brandende vraag. Een vraag die simpelweg luidt: Waarom word ik blij van kunst?
Misschien een beetje een persoonlijke vraag. Want ik kan natuurlijk de meest gekke redenen hebben, en u ook. Maar toch leek het mij een relevante vraag. Kunst bestaat en er zijn veel mensen betrokken bij het in stand houden daarvan. We zouden dan toch snel denken dat daar een reden voor is? Maar wat is die rede?
Is kunst een vak? Met een bepaald doel? Er zijn veel mensen die suggereren van wel, waaronder filosofen en kunstenaars. Maar in de loop van de geschiedenis hebben we gezien dat wanneer er een doel aan kunst wordt gesteld, dit doel op den duur weer verdwijnt, terwijl kunst blijft bestaan.
Mijn conclusie is dan ook dat kunst genot opwekt. Hoewel deze stelling een beetje oppervlakkig en ongenuanceerd aanvoelt zit er toch een onontkoombare waarheid in. Namelijk dat als kunst een negatieve som zou hebben we al snel zouden stoppen met het maken ervan, want zelfs sadomasochisten hebben plezier in wat ze doen.
Maar als we praten over genot moeten we wel oppassen. Want genot kan natuurlijk opgewekt worden door een heleboel dingen rondom kunst. Zo kan een kunstliefhebber bij het bezoeken van een tentoonstelling zijn genot vooral halen uit een hapje en een babbeltje. En de filosoof kan misschien blij zijn omdat hij iets heeft om over te denken en te schrijven. We zullen de hoofdvraag dan ook iets specifieker formuleren.
Waar komt het prettige gevoel vandaan bij het beschouwen van kunst?

We zullen beginnen met het vaststellen van de positie van kunst binnen onze realiteit. Want als we kunst een positie kunnen geven binnen onze realiteit dan kunnen we ook bepalen welk effect het kan hebben op de beschouwer. Maar wat is kunst nou eigenlijk? Maar laten we maar eerst beginnen met de vraag; Wat is onze realiteit nou eigenlijk?

Wanneer we deze vragen hebben beantwoord, zullen we bekijken hoe de mens emotie produceert. Hoe kan een mens emotioneel reageren op dingen? We zullen onszelf de vraag moeten stellen waar emotie bij het kijken naar kunst vandaan zou kunnen komen. Dit doen we door naar de biologie van de mens te kijken. Maar we beginnen met het kijken naar de moderne mens zelf.

Als we dan weten hoe de mens in staat is emotioneel te reageren kunnen we kijken of we kunnen verklaren op welke manier we emotioneel kunnen reageren op kunst. We zullen ons als laatst dan ook vooral moeten af vragen wat de oorzaak is van emotie bij kunst. Wat doet een kunstwerk om ons te emotioneren? Hopelijk kunnen we dan, met al deze informatie, tot een antwoord komen op de vraag; waarom word ik blij van kunst?

Download onderzoek

Ook adverteren op mistermotley.nl? Stuur dan een mail naar maurits@mistermotley.nl