Image

Notions of Silence - Silences in the Works of Marcel Broodthaers

09 Jan 2019 Elsbeth Dekker

Elsbeth Dekker
Deze thesis onderzoekt hoe noties van stilte verschijnen in de beeldende kunst, door het werk van Marcel Broodthaers te onderzoeken, net als theorieën over stilte van de oude retoriek tot de geschriften van stilte door Stéphane Mallarmé, Susan Sontag, Theodor W. Adorno, George Steiner, Maurice Merleau-Ponty en John Cage. Deze studie stelt voor om stilte met zorg te beschouwen als noodzakelijk voor de beeldende kunst in zowel de twintigste als de eenentwintigste eeuw. 

Ter illustratie van dit voorstel laat deze thesis zien hoe stilte gevisualiseerd wordt in het werk van Marcel Broodthaers; en ontmantelt de manier waarop Broodthaers stilte toepaste als een methode om zijn artistieke boodschap over te brengen: als een modus om door verschillende artistieke bewegingen te navigeren, die verschillen neutraliseert en de nadruk legt op overeenkomsten.

Download onderzoek