Mister Motley heeft een boek gemaakt. Koop hier 'Dit is een vertaling'.

Image

THE STRATEGIC STUDIO

18 Mar 2015 Jolande Bosch

How to Access and Assess Strategic Decision-Making in Visual Art Practice

Er zijn vele motieven voor het maken van kunst, maar economische motieven en drijfveren zijn veelal onderwerp van onderzoek. Ze spelen vooral een rol in discussies over strategische
oriëntatie in de carrière van succesvolle kunstenaars. In de literatuur waarop dit proefschrift is gebaseerd worden commerciële motieven als een belangrijk, maar beperkt onderdeel gezien van de werkelijke verscheidenheid aan motivatoren die artistieke productie beïnvloeden en richting geven. Hans Abbing (2002, p.59) merkt bijvoorbeeld op, dat andere ‘waarde concepten’
(zoals sociale waarden) ook een strategische rol spelen naast financiële overwegingen.

Het praktijkgeleide onderzoek stelt zich tot doel een beter beeld te geven welke hoofdargumenten de dagelijkse besluitvorming van beeldend kunstenaars beïnvloeden en welke
informatie nodig zou zijn om kritisch na te kunnen denken over wat het kunstenaarschap voor jou betekent (Butler, 1988, p. 7). Teneinde toegang te krijgen tot dergelijke motieven en waarde concepten van een beeldend kunstenaar, heeft de auteur een dynamisch reflectie model ontwikkeld, ‘het strategisch atelier’, een gereedschap waarmee toegang tot en kritische
beoordeling van dagelijkse besluitvorming in de kunstenaarspraktijk verder worden ontsloten. Deze vaak persoonlijke en gedetailleerde informatie is noodzakelijk voor een gedegen strategische analyse alsmede een accurate beoordeling van individuele succesbeleving en professionele besluitvorming. De auteur stelt daarnaast vast, dat een continue fluctuatie tussen de gestelde waarden - onderling en door de tijd heen - eerder regel dan uitzondering is en benadrukt het belang van consequente toepassing van kritische reflectie ten opzichte van vooringenomenheden en onuitgesproken ambities.

Het resultaat is een mix van praktische en theoretische aanbevelingen, die een beter zicht geven op de manier waarop kunstenaars besluiten nemen en wat nodig zou zijn om een artistieke
beroepspraktijk op individueel passende wijze te verbeteren of stimuleren. Het proefschrift zal hoofdzakelijk bruikbaar zijn voor kunstenaars en docenten op kunstopleidingen, die op zoek zijn naar nieuwe manieren van kritische reflectie en discussie. Daarnaast zijn de bevindingen interessant voor beleidsmakers, theoretici en anderen die zich bezig houden met kunst en
ondernemersschap binnen de culturele sector.

 

Ook adverteren op mistermotley.nl? Stuur dan een mail naar maurits@mistermotley.nl