Image

Tussen iets en niets

17 Oct 2018 Mirthe de Leeuw

Mirthe de Leeuw

over het moment waarop het nét niet, maar wél door de vingers glipt

Over de vraag waar het punt en/of moment zich begeeft, dat het sublieme fenomeen nog contouren kent – en dus grijpbaar is – en waar het gegeven niet langer tastbaar is.

Download onderzoek