Image

Untitled,Computer; Is AI Creative?

10 Feb 2019 Rudolf Romero

Rudolf Romero

Een master thesis over of computers kunnen, of zullen kunnen, denken zoals wij mensen dat doen, over of AI (Artificial Intelligence) creatief kan zijn, en of AI autonoom kan zijn, zonder de bemoeienis van een menselijk wezen?

Download onderzoek