Mister Motley heeft een boek gemaakt. Koop hier 'Dit is een vertaling'.

Image

What It Seems

07-12-2016 Niels Egidius

Lees hier de afstudeerscriptie van HKU alumnus Niels Egidius

What it seems’ is de titel van het geïllustreerde verhaal waarmee ik ben afgestudeerd.

Door mijn scriptie parallel te leggen aan mijn verhaal ontstond er een heldere wisselwerking tussen content en eigen beeld. Uiteindelijk heb ik het geheel kunnen structuren waardoor mijn scriptie meer op een archief is gaan lijken. Hierdoor kon ik verschillende aspecten van mijn verhaal specifiek benaderen en uitpluizen om vervolgens overzicht te krijgen op het geheel. In feite is mijn scriptie een verzameling die organisch tot stand is gekomen door te verzamelen, beschrijven en reflecteren. In mijn onderzoek ga ik langs beeld van makers die me inspireren, metafysische stromingen en theorieën.
Een van de hoofdvragen van mijn onderzoek luidt; Wanneer wordt je gezien als toerist of indringer in een gebied en waardoor wordt dat bepaald?

Het beeld dat ik hierover heb gevormd is vanuit Westerse bronnen en opvattingen waaruit ik het volgende stel om mijn vraag te beantwoorden; Wanneer men op een dusdanige missie blijkt te zijn uit professie, bijvoorbeeld die van een onderzoeker of wetenschapper, wordt dit zelden gezien als indringen of verstoren.

Sommige cultuurverschillen zijn zo groot dat ze elkaar nooit zullen begrijpen. Echter lijkt de wereld van deze tijd, door de toenemende globalisering anders te pretenderen. De westerse mens lijkt nergens ontworteld en de middelen om de wereld te verkennen worden steeds gemakkelijker gezien reizen steeds goedkoper wordt, de digitalisering en het internet. Onze waarheid wordt er gedeeltelijk door getekend en zelfs gemaakt waar tradities en rituelen steeds verder op de achtergrond raken door de snelle veranderingen. Soms lijkt het op een tijd van trends en verbeteringen. Culturen die zich hier minder of niet mee vertegenwoordigen, neem primitieve indianen, zijn in dat opzicht totaal vreemd en zullen dat blijven.

Ik ben geïnteresseerd in het verschil tussen primitief en gecultiveerd. Mijn verhaal kan voor een gedeelte beschreven worden als een zoektocht en interne discussie naar die frictie, of juist het zoeken naar een gelijkenis. Deze zoektocht werd begeleid door de vraag; Hoe kan je een autonomie, zoals de spirituele beleving van de indianen, vanuit Westers oogpunt benaderen, uitdrukken en beoordelen? En wat betekent het voor de mensheid?

In mijn onderzoek probeer ik door te analyseren tot de kern te komen van wat ik zelf met mijn verhaal wil vertellen. Hierdoor werd ook duidelijk welke vragen ik enkel door middel van eigen interpretatie, beeldend kon beantwoorden. Het mythische verhaal ‘De val van Icarus’ gebruikte ik min of meer als kapstok voor de moraal van het verhaal, evenals voor mijn eigen onderzoek en praktijk.

Download onderzoek

Ook adverteren op mistermotley.nl? Stuur dan een mail naar maurits@mistermotley.nl