Gaia

Steeds vaker wordt door kunstenaars de vraag gesteld hoe we moeten omgaan met onze omgeving. Er worden onderzoeken gedaan naar het gevoel van bomen, de intelligentie van planten en de macht van het object. Ze bieden daarmee bomen, planten, bloemen, dieren, voorouders en objecten een podium. In de rubriek Gaia (de oermoeder, de Aarde, die ontstond uit de Chaos aan het begin van de dingen) wordt de verhouding tussen de mens en zijn omgeving onderzocht.