C H R O N O T O P I A

CHRONOS - tijd / TOPOS - plaats
In een tijd waarin alles draait om tijd, staan we verrassend weinig stil bij het fenomeen zelf. We lijken nauwelijks na te denken over hoe tijd, of beter gezegd onze omgang met tijd, tot stand is gekomen. In de serie C H R O N O T O P I A onderzoekt Sanne de Vries via het perspectief van de kunst de verschillende kanten van tijd en de plaats die het heeft in onze levens. De serie als geheel vormt tevens ook een wens - om een andere relatie met de tijd aan te kunnen gaan. Als een utopie van, of voor, de tijd. Naast de online artikelen op mister Motley, zal de serie tevens de kern vormen van een publicatie die in 2018/2019 verschijnt bij uitgeverij ArtEZ Press.

‘Remember that time is money’

‘What do you store in a bank? You store time. But is the money that is stored in the bank my past time - the time that I have spent in the past? Or does this money give me the possibility of buying a future?’
- Franco Berardi, Time Acceleration and Violence

Jouw tijd is niet mijn tijd

‘Time is something that scares me… or used to. This piece I made with the two clocks was the scariest thing I've ever done. I wanted to face it. I wanted those two clocks right in front of me.’