C H R O N O T O P I A

CHRONOS - tijd / TOPOS - plaats
In een tijd waarin alles draait om tijd, staan we verrassend weinig stil bij het fenomeen zelf. We lijken nauwelijks na te denken over hoe tijd, of beter gezegd onze omgang met tijd, tot stand is gekomen. In de serie C H R O N O T O P I A onderzoekt Sanne de Vries via het perspectief van de kunst de verschillende kanten van tijd en de plaats die het heeft in onze levens. De serie als geheel vormt tevens ook een wens - om een andere relatie met de tijd aan te kunnen gaan. Als een utopie van, of voor, de tijd. Naast de online artikelen op mister Motley, zal de serie tevens de kern vormen van een publicatie die in 2018/2019 verschijnt bij uitgeverij ArtEZ Press.

De Kunst en de Klok

In de jaren ’60 en ‘70 maakte kunstenaar Joseph Kosuth zijn zogenoemde “Proto-Investigations”, werken waarin hij onderzoek doet naar een specifiek object. Zijn kunstwerk ‘Clock (One and Five)’ uit 1965 bestaat uit: 1. een foto van een klok op ware grootte; 2. een echte klok met de tijd van de plaats waar het werk hangt; 3. drie uitvergrote woordenboek definities in Engels en Latijn van de woorden “tijd”, “machinatie” en “object”. 

De kunst van tijd - proloog

Kunst heeft het vermogen de tijd te kunnen vervormen; te vertragen, stil te zetten of er doorheen te reizen. Juist daarom biedt de kunst een kader waarbinnen we naar tijd kunnen kijken. Veel kunstenaars hebben zich op verschillende manieren bezig gehouden met het fenomeen tijd. In een serie artikelen zal Sanne de Vries hun werk beschouwen en interpreteren, om zo de verschillende kanten van tijd te onderzoeken.