• Diversiteit is big business

    “Being black is not a matter of pigmentation – being black is a reflection of a mental attitude.“ - Steve Biko

  • Het onstuimige niemandsland

    Jaren voordat de ‘The Jungle’ van Calais verplicht ontruimd moest worden in 2016, bezoekt fotograaf Henk Wildschut vanaf 2005 geregeld dit vluchtelingenkamp. Vlakbij de welvarende en democratische, Franse havenstad ligt een parallelle wereld waar immigranten uit Afrika en het Midden-Oosten hopen op een oversteek naar Groot-Brittannië. Ze bouwen er hutten in de bossen die Wildschut vastlegt met zijn camera. Na de ontruiming van het kamp is er een nieuwe plek ontstaan in het duingebied net buiten Calais waar eenzelfde dynamiek zichtbaar is. Het onstuimige niemandsland kan worden gezien als een vrijplaats, voor de collectieve droom op een betere toekomst, van hen die alles achter hebben gelaten. Er worden kerken, scholen, restaurants, bibliotheken en moskeeën gebouwd met minimale middelen en opnieuw legt Wildschut deze wereld vast. Is het de potentie en hoop op een beter vooruitzicht die deze plek tot een interessant decor maakt? En levert de kunst ook een bijdrage aan deze kampen of is het vooral andersom; heeft de kunst dit soort omstandigheden nodig voor zijn eigen essentie?