• De situatie is nog precies hetzelfde

    Ver voordat het begrip ‘vluchtelingencrisis’ dagelijks gehoord werd, trok Ad van Denderen al met zijn fotocamera langs de grenzen van Europa. Hij legt het leven vast van hen die een beter bestaan zoeken in het rijke, welvarende westen. De fotograaf verblijft vanaf 1985 tot 2002 geregeld in armzalige motels in Istanbul, woont verkenningsrondes bij van de politie op de grens van Turkije en Griekenland en ziet tientallen mensen uit rubberboten stappen aan de kust van Spanje. De veelgeprezen serie Go No Go is het resultaat. De mensen die Van Denderen vastlegt hebben de collectieve droom om te leven in vrijheid, veiligheid en welvaart en laten alles achter om die utopie te verwezenlijken. Deze drang en noodzaak naar vooruitgang is in het westen volledig uitgeput, maar is dit gegeven ook het argument voor Van Denderen om immigranten vast te leggen? Heeft de kunst de reis naar voorspoed nodig om relevant te kunnen zijn? Enerzijds kenmerken zijn foto’s zich door hoop en vooruitzicht, anderzijds door een bittere realiteit en waanzin. Een tegenstelling die dertig jaar later nog steeds de hedendaagse immigratiekwestie omvat. 

  • Geen urgentie is ook urgent

    Uit Verveling, de bestseller van Awee Prins uit 2007, staat vol met kunst -en literatuurhistorische verwijzingen. Meer nog dan filosofie kan de kunst volgens Prins complexiteiten eer aandoen, zonder deze te versimpelen of abstraheren. “Madame Bovary is zonder twijfel een veel beter boek dan Uit Verveling.”.

    Wanneer ik zijn huis binnenstap in Rotterdam staat Prins niet peinzend voor het raam te roken, -zoals hij in zijn mail voorspellend schetste- maar zit hij me op te wachten aan een tafel gevuld met boeken, papieren en ander archiefmateriaal. ‘Ik heb me voorbereid’ zegt hij, en schuift het geboortekaartje van zijn oudste zoon onder mijn neus. Ik lees een fragment van Rilke en realiseer me dat ik me geen betere gesprekspartner had kunnen wensen  met niemand anders dan Awee had moeten praten over de (on)macht van dromen: