Tendens 4 - Emancipatie van de kwetsbaarheid

Als tegenreactie op de feministische druk altijd sterk te moeten zijn, voert de 24-jarige kunstenares Audrey Wollen de Sad Girl Theory op. Zij pleit voor verdriet als (feministisch) politiek wapen. Schrijver Rutger Lemm schrijft over de kwetsbare man en filosoof Lietje Bauwens bevraagt het (gemakkelijke) succes van kwetsbare kunst: kan een kunstwerk zo veel leed en ellende tonen dat het de toeschouwer bijna onmogelijk maakt deze nog te beoordelen?

  • Als tegenreactie op de feministische druk altijd sterk te moeten zijn, voert de 25-jarige kunstenares Audrey Wollen uit Los Angelos de Sad Girl Theory op.

  • De meeste mensen zijn extreem goede leugenaars.

  • Melanie Bonajo

    De populariteit van het egodocument an sich is een bijna uitgemolken opinie-onderwerp, maar waar men vooral gewaarschuwd wordt voor de gevaren van ‘het perfecte facebook-plaatje’ valt mij juist iet