Tendens 8- De drang iets na te laten

Hoe verhoudt de kunstenaar zich tot de angst voor eindigheid en het verlangen onderdeel uit te maken van de geschiedenis?

Socioloog Ruben Jacobs onderzoekt of de drang iets na te laten nog aanwezig is in een post-humane samenleving, kunstenaar Douglas Eynon doet verslag van een gesprek over de ervaring iets zichtbaar te maken wanneer je zelf niet kunt zien en in een interview spreekt Gijs Frieling over bewaarmanie in de kunstwereld en het voortleven van ervaringen.

  • Dit wil niet zeggen dat objecten niet belangrijk zijn, of het resultaat vervangbaar. Als toeschouwer ben ik natuurlijk blij dat er nog veel oude kunst bestaat.

  • Kies het dier dat het dichts bij je staat, adviseert een sjamaan die hem aan huis bezoekt. Het wordt uiteindelijk een geit. Daar voelt Thomas wel een verwantschap mee.

  • D: ik vond het leuk om het aan te raken, de vorm te voelen. Een fantasiefiguur, ik wist niet wat ik wilde doen, ik had geen ideeën maar ik wilde zelfverzekerd zijn.