Mister Motley heeft een boek gemaakt. Koop hier 'Dit is een vertaling'.

Image

Dit is een inleiding

24-05-2018 Lieneke Hulshof en Caroline Ruijgrok

Dit is een inleiding

Geert Drenth uit Sellingen verzamelt verzamelingen. Op zijn 12e begon het heel onschuldig met sigarenetiketten. Nu telt zijn verzameling maar liefst 216 verzamelingen. Hij heeft 20.000 originele- en 18.000 dubbele winkelwagenmuntjes, speelkaarten, knopen, scheermesjes, medailles, 60.000 jokers, vlaggen en alle reclame bankbiljetten. Hij woont in een oud Rabobank-filiaal, waar de kluis nog steeds aanwezig is. Daar heeft hij zijn verzamelingen netjes in doosjes opgeborgen, in 290 verschillende laatjes, metlabels gemarkeerd.'1


Het allerlaatste papieren nummer van mister Motley uit 2012 sluit af met een bericht: 

‘Dit is het laatste nummer van papier, mister Motley gaat online verder.’
 

Geen Motley op papier meer. Online verder. Wat zou er in die hoedanigheid van mister Motley overblijven? Zou mister Motley zich staande kunnen houden in een nieuwe vorm die destijds nog maar weinig voorkwam?

Zeven jaar en twee websites later kunnen we stellen dat er veel is overgebleven. Beter gezegd: in het leven is geroepen, de wereld is ingeworpen. Naast een overweldigende stroom dagelijks aangevulde online verhalen waarin is gezocht naar de verbinding tussen de beeldende kunst en de wereld waarin we leven, maakte mister Motley een honderdtal podcasts waarin kunstenaars werden geïnterviewd over de uitgangspunten van hun praktijk, stelden we in samenwerking met verschillende instituten uiteenlopende (les)programma’s samen, waren we aanwezig op festivals en richtten we een leesgroep op. Alles vanuit het verlangen zowel online als offline de verbinding tussen beeldende kunst en het dagelijks leven te verkennen. 

De digitale mister Motley is nu zeven jaar oud. Een verjaardag, bruiloft, jubileum, of verhuizing vormt vaak een aanleiding om terug te blikken en te reflecteren. Dat geldt ook voor ons. Onze aanstaande online verjaardag zette ons ertoe aan om ons immer uitdijende online archief in te duiken en de meer dan drieduizend gepubliceerde artikelen en tienduizenden beelden door onze handen te laten gaan. Dit wroeten in onze online footprint deed ons sorteren, categoriseren, selecteren, kiezen – wat heb ik, wie ben ik, wat neem ik mee – en besluiten om na zeven jaar opnieuw iets te maken dat als één geheel vastgehouden kan worden: een boek ditmaal.

Een deel van een groeiend en veranderlijk geheel is vanzelfsprekend niet volledig, nooit neutraal. Een selectie vertelt je fluisterend iets over het perspectief waaruit ze voortkwam: een herinnering zegt misschien wel evenveel over wat er is gebeurd, als over degene die vertelt over hoe en waarom het allemaal zo gekomen is. Zoals grondlegger van mister Motley Hanne Hagenaars het formuleerde: ‘Ieder mens leeft in de koker van zijn eigen waarden zonder dat je het eigenlijk in de gaten hebt.'2

Een selectie vertelt je fluisterend iets over het perspectief waaruit ze voortkwam: een herinnering zegt misschien wel evenveel over wat er is gebeurd, als over degene die vertelt over hoe en waarom het allemaal zo gekomen is.

Perspectief bepaalt hoe we kijken, zien en gezien worden. We besloten dan ook in deze papieren uitgave te reflecteren op hoe een verzameling, nalatenschap, of oeuvre tot stand komt. Op hoe het in- en uitsluiten van informatie onze blik op de geschiedenis kleurt. Op hoe iedere selectie, ieder verhaal en iedere uitspraak een vertaling is van een onmetelijk geheel. 

Uit alle online verhalen, kunstenaarsteksten en interviews vormden we een selectie, en vroegen een aantal auteurs nieuwe artikelen te schrijven die aansloten op de onderliggende thema’s. Oud-hoofdredacteur Heske ten Cate schreef over het schilderij dat ‘hoe realistisch geschilder ook, het altijd de interpretatie van een maker vertegenwoordigt’3 . Zo werd ook bij ons iedere stap die we in het maken van dit boek zetten, duidelijk hoe bepalend onze blik was. Wordt wat je kiest en hoe je denkt bepaald door wat je ziet, of wordt wat je ziet (en niet ziet) bepaald door hoe je denkt?

 

Alles wat we zien en zeggen is zo in zekere zin een vertaling van de werkelijkheid.

Alles wat we zien en zeggen is zo in zekere zin een vertaling van de werkelijkheid. In het geval van de kunstenaar is dit gegeven van bijzondere waarde: het perspectief van de maker kan de blik van de toeschouwer doen kantelen, zicht geven op een nieuwe uitsnede van de wereld en ons deelgenoot maken van een andere, nieuwe realiteit. 

1Fenne Seadt, Jagers en verzamelaars van de 21e eeuw
2Hanne Hagenaars, Een zee aan perspectieven
3Heske ten Cate, I Owe You the Truth in Painting, and I Will Give It to You

Koop hier Mister Motley's publicatie Dit is een vertaling

De publicatie en de programmareeks zijn mede mogelijk gemaakt door: het Prins Bernard Cultuurfonds (Van der Jagt Zwolsman Fonds); AFK, Mondriaanfonds; ING; Pictoright; Kunstfort bij Vijfhuizen en Museum De Pont

 

Ook adverteren op mistermotley.nl? Stuur dan een mail naar maurits@mistermotley.nl