Mister Motley heeft een boek gemaakt. Koop hier 'Dit is een vertaling'.

Doneren

Mister Motley is een online tijdschrift dat beeldende kunst en leven aan elkaar knoopt. Dagelijks verschijnen er artikelen over tentoonstellingen, atelierbezoeken, boeken, hedendaagse kwesties, jonge kunstenaars, ervaren kunstenaars en academiestudenten. Daarnaast maakt mister Motley radio en initieert de redactie leesgroepen en programma’s. Alle artikelen zijn gratis toegankelijk. Mister Motley ontvangt in 2020/2021 een subsidie van het Mondriaanfonds en financieert zichzelf daarnaast middels samenwerkingen, advertenties, projectsubsidies en donaties. 

Wilt u een donatie doen? 

  • Maak dan een bijdrage over naar rekeningnummer NL22INGB0009557131 t.a.v. Stichting mister Motley. 

Iedere bijdrage wordt zeer gewaardeerd en direct gebruikt om te kunnen blijven doen wat we al jaren doen: verhalen maken die recht doen aan de veelzijdige en ondoorgrondelijke wereld van de kunst.