Steun hier het nieuwe seizoen van de radiopodcast Kunst is Lang.

Over de organisatie

De stichting heeft ten doel:
Om kunst bij een breed publiek (waaronder jongeren) te introduceren.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
Mister Motley:

 • gebruikt kunst als uitgangspunt om het leven te duiden en vertrekt daarbij niet vanuit een kunsthistorisch of kunsttheoretisch oogpunt, maar zoekt eerder de verbinding tussen kunst en maatschappelijke kwesties.
 • brengt kunst door heel Nederland in verbinding;
 • geeft context aan het werk van ook de minder gevierde kunstenaar, is anti-hiërarchisch en maakt geen onderscheid tussen kunstliefhebbers, outsiders en professionals;
 • vat het idee van de kunstwereld breed op;
 • gaat in op wat kunst kan veroorzaken;
 • is toegankelijk en veelstemmig, zowel wat betreft de schrijvers als de besproken kunstenaars/kunst;
 • is vluchtig door het online format, maar de inhoud is dat niet.

Het beloningsbeleid:

De hoofdredacteur, redacteur en financiële ondersteuning worden op freelance basis ingehuurd. De schrijvers krijgen een vergoeding op basis van het project waar het desbetreffende artikel binnen valt. Daarnaast ontvang mister Motley diverse vrijwillige tekstuele bijdragen. Het bestuur van mister Motley is onbezoldigd.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit(en):

Mister Motley publiceert dagelijks één artikel op haar website. Alle artikelen worden onder een rubriek geschaard. Deze rubrieken hebben in ieder geval een looptijd van twee jaar en worden met regelmaat aangevuld met nieuwe artikelen. De website is momenteel onderverdeeld in de volgende rubrieken: ‘Art & Everyday life’, ‘Salon’, ‘Kleine Kunstkritiek’, ‘Landloos’, ‘Kunst is Lang’, ‘Tendens’, ‘Motley College’ en het‘ Archief’. 

Naast de website organiseert mister Motley diverse activiteiten en publiceert de redactie ook fysieke uitgaven. We realiseerden in de jaren 2018 en 2019 drie papieren publicaties, organiseren een feministische leesgroep in boekwinkel Walter in Arnhem in samenwerking met ArtEZ Studium Generale en de redactie organiseert lezingen en programma’s met diverse culturele organisaties, academies en festivals. In de afgelopen jaren is er samengewerkt met: Holland festival, Spring festival, Brainwash festival, ArtEZ Studium generale, museum Arnhem, van Abbemuseum, Nest, Kunstpodium T, Unfair Amsterdam, BAK, De Brakke Grond, en stichting NDSM werf.

De georganiseerde activiteiten hebben altijd een verbinding met de website www.mistermotley.nl en de artikelen vormen de basis voor alles wat we doen. Een lezing of programma komt voornamelijk voort uit een artikelenreeks of gepubliceerd essay. Maar het kan ook zijn dat we een lezing ontwikkelen waaruit een artikel voortkomt voor op de website. 

Hieronder volgt een overzicht van evenementen van het culturele seizoen 2018-2019

 • Leesgroep BAK emancipatie van de kwetsbaarheid, Utrecht, september 2018 
 • Kunstenaarscafé tijdens Dag van de jonge kunstenaar, Tilburg, september 2018 
 • Lezing Lara Staal en Adeola Enigbokan, Arnhem, september 2018 
 • Nest x mister Motley Museumnacht, Den Haag, oktober 2018 
 • Brainwash x mister Motley, Amsterdam, oktober 2018 
 • Feministische leesgroep,Arnhem, maandelijks
 • De week van Eros, Amsterdam, januari 2019 
 • Nest x mister Motley leesgroep, Den Haag, januari 2019 
 • Lancering publicatie NDSM, Amsterdam, april 2019 
 • Leesgroep Sunny Bergman, Arnhem, mei 2019 
 • Programmaserie ‘dit is een vertaling’, Amsterdam, mei/juni 2019 
 • De kleine kunstkritiek, Arnhem, juni 2019