Mister Motley heeft een boek gemaakt. Koop hier 'Dit is een vertaling'.

Samenwerkingen

Het Mondriaan Fonds is een publiek stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland. Het maakt plannen, projecten en programma’s mogelijk van kunstenaars, tentoonstellingsmakers en critici, musea en andere kunst- en erfgoedinstellingen, én uitgevers en opdrachtgevers. 
 

Het Mondriaanfonds ondersteunt de rubriek 'Tendens' van mister Motley en heeft een financiële bijdrage toegekend aan de publicatie 'mister Motley Kiest' die in het voorjaar van 2019 zal verschijnen. 

 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent. Jaarlijks worden er meer dan 3.500 projecten ondersteund. 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft seizoen 4 van 'Kunst is Lang' ondersteund en heeft een financiële bijdrage toegekend aan de publicatie 'mister Motley Kiest' die in het voorjaar van 2019 zal verschijnen. 

 

 

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) investeert in kunst die het leven in de stad verrijkt. Het AFK stimuleert de kwaliteit, dynamiek en pluriformiteit van de Amsterdamse kunst, en draagt bij aan een sterk en veelzijdig kunstklimaat in de stad. Het fonds is er voor alle disciplines binnen de culturele sector, voor culturele organisaties en kunstenaars. Het AFK ondersteunt zowel het experiment als bewezen kwaliteit, gevestigde en relatief nieuwe organisaties, professionele kunst en amateurkunst – uit alle delen van de stad. 

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft seizoen 1 & 4 van 'Kunst is Lang' ondersteund en heeft via Voordekunst een donatie geleverd aan de vernieuwde website van mister Motley.

 

 

Het Niemeijer Fonds doneert jaarlijks een bedrag aan verschillende kunstenaars bij de ontplooiing van hun talenten en het ondersteunen van kleinschalige projecten/initiatieven op gebied van kunst, cultuur en maatschappij. Bij voorkeur initiatieven op gebied van beeldende kunst omdat Theodora Niemeijer zelf ook beeldend kunstenaar was. Het Niemeijer Fonds is een vermogensfonds en met het rendement van het vermogen wordt jaarlijks gedoneerd.

 

Het Niemeijer fonds heeft een financiële bijdrage toegekend aan de rubriek 'De Kleine Kunstkritiek' die in februari 2019 zal verschijnen. 

 

 

 

VSBfonds is één van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. 
We bestaan sinds 1990 en hebben elk jaar 26 miljoen euro donatiebudget beschikbaar om te investeren in de kwaliteit van samenleven in Nederland. Wij ondersteunen initiatieven voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. 

Het VSBfonds heeft het AMORTEUR onderzoek van mister Motley in 2017 ondersteund. 

 

 

De stroomversneller Arnhem verbindt programma’s, makers, publiek, organisaties en culturele basisvoorzieningen in Arnhem. De Stroomversneller functioneert als een platform. Frank Tazelaar (Wintertuin/De Nieuwe Oost) is verantwoorelijk voor de uitvoering van de stroomversneller. Hij werkt hiervoor nauw samen met het culturele en creatieve vel van Arnhem.

De stroomversneller Arnhem heeft een financiële bijdrage toegekend aan de rubriek 'De Kleine Kunstkritiek' die in februari 2019 zal verschijnen. 

 

 

Voordekunst geeft advies, begeleidt crowdfundingcampagnes en helpt zo de doelen van kunstenaars én de creatieve sector te bereiken. Donateurs kunnen via onze website direct en gemakkelijk bijdragen aan het project van hun keuze. Met kleine en grote donaties van particulieren en bedrijven zijn via voordekunst al meer dan 2000 projecten succesvol gefinancierd.

Voordekunst is sinds 2015 partner van Motley's radioprogramma Kunst is Lang. Iedere laatste 10 minuten van de uitzending schuift er een projectmaker van Voordekunst aan. 

 

 

VondelCS biedt een podium aan creatief talent dat voor innovatie zorgt op het gebied van media en cultuur. Het doel is om mensen de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen op het gebied van media en cultuur, geïnspireerd te raken en misschien wel aan te zetten om zelf iets te creëren, zodat zij uiteindelijk weer anderen kunnen inspireren. Mister Motley zendt iedere woensdag vanaf hier Kunst is Lang uit.

VondelCS is partner van het vijfde seizoen van Kunst is Lang. Alle 40 uitzendingen zijn opgenomen in de studio van VondelCS

 

Museum Arnhem brengt kunst naar mensen toe: vanuit het hart. Zij zoeken daarbij steeds naar de verbinding: met de bezoeker, met de stad en met het nu. Kunst die gaat over de samenleving en de positie van mensen is wat hun collecties realisme, hedendaagse kunst en vormgeving verbindt.

Museum Arnhem is momenteel gesloten in verband met een uitbreiding en vernieuwing. Hoewel de collectie nu niet te zien is in het museum, is een groot deel van de collectie te raadplegen via de website van het museum. Mister Motley heeft sinds 2018 een samenwerking met Museum Arnhem en publiceert maandelijks een interview met een kunstenaar uit de collectie. 

 

 

Museum De Lakenhal is momenteel gesloten in verband met restauratie en uitbreiding. Hoewel de collectie nu niet te zien is in het museum, is de gehele collectie beschikbaar via de website van het museum. Museum De Lakenhal verwacht in het voorjaar van 2019 haar deuren weer te openen voor publiek.

Iedere twee maanden duikt Motley schrijver Ko van 't Hek de collectie in en schrijft een poëtisch verhaal naar aanleiding van een kunstwerk 'uit de kelder'. 

 

 

ArtEZ studium generale is katalysator van betekenisvolle, radicale ideeën, projecten en verhalen. Zij organiseert projecten die naast het reguliere onderwijs plaatsvinden. In al haar projecten onderzoekt zij verschillende aspecten van diversiteit. Op de website vind je het actuele programma, blogs, podcasts en video’s van lezingen, performances en interviews. De activiteiten van studium generale zijn openbaar toegankelijk voor iedereen.

Sinds 2017 is ArtEZ studium generale partner van mister Motley en organiseren zij samen met de redactie leesgroepen, programma's en onderzoek. 

 

 

Walter Books is een onafhankelijke boekwinkel in Arnhem. Het assortiment vult zich met een niche aanbod in kunst, cultuur, snijvlak politiek, sociologie en Engelstalige literatuur.

Mister Motley organiseert maandelijks samen met ArtEZ Studium Generale in Walter Books een leesgroep over de kunst van het feminisme.  

 

 

Het Van Abbemuseum in Eindhoven is een van de meest toonaangevende musea voor hedendaagse kunst in Europa. Het museum heeft een uitgebreide internationale collectie van ruim 3.000 kunstwerken, waaronder sleutelwerken van Joseph Beuys, Marc Chagall, René Daniëls, Marlene Dumas, Sheela Gowda, Patricia Kaersenhout, Gülsün Karamustafa, Iris Kensmil, Oskar Kokoschka, John Körmeling, El Lissitzky, Paul McCarthy, Pablo Picasso, Martha Rosler en Lidwien van de Ven, waarvan een selectie wordt getoond. Het museum stelt vragen op het gebied van kunst en samenleving op een experimentele manier aan de orde.

Mister Motley heeft in 2017 diverse avonden georganiseerd in het Van Abbemuseum naar aanleiding van de rubriek Tendens.

 

 

De Buning Brongers Prijs is een tweejaarlijkse Nederlandse kunstprijs voor jonge beeldend kunstenaars. De prijzen worden uitgereikt door de Buning Brongers Stichting uit de nalatenschap van Johan Buning, zijn vrouw Titia Brongers en zijn schoonzus Jeanette Brongers. In het najaar van 2018 worden er weer prijzen uitgereikt.

De Buning Brongers Prijs is de grootste particuliere kunstprijs van Nederland en is sinds 1966 uitgereikt aan 144 kunstenaars. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van € 4.500. Voor de winnaars wordt bij de prijsuitreiking een tentoonstelling georganiseerd in Arti et Amicitiae en een catalogus uitgegeven. De kandidaten voor de prijs worden door kunstopleidingen voorgedragen.

Mister Motley interviewt in 2018 alle prijswinnaars van de Buning Brongers Stichting naar aanleiding van een studiobezoek. 

 

 

Brainwash Festival bied je een plek waar de grote persoonlijke en maatschappelijke vraagstukken vanuit een verrassend perspectief te belichten. Al filosoferend en improviserend proberen onze filosofen, wetenschappers, schrijvers en comedians jouw blik te kantelen. Geen pasklare antwoorden, maar onverwachte inzichten, nieuwe ideeën en vooral veel stof tot nadenken.

Sinds 2016 organiseert mister Motley op Brainwash festival een programma naar aanleiding van de rubriek Tendens. Onderzoeken, essays en artikelen worden op het podium 'levend' gemaakt. 

Nest is een platform voor hedendaagse beeldende kunst met een tentoonstellingsruimte van ruim 400 m2. Tentoonstellingen in Nest richten zich op specifieke thema's die worden belicht middels het werk van lokale, nationale en internationale kunstenaars. Projecten bij Nest gaan niet alleen uit van de kunstenaar en zijn werk, maar ook van de rol van kunstenaar en werk in relatie tot publiek en maatschappelijke context.

Mister Motley is sinds juni 2018 een inhoudelijke samenwerkingspartner van Nest en ontwikkelen sindsdien samen context programmering en thema-avonden.

Kunstpodium T is een platform voor jonge kunstenaars. We bestaan sinds najaar 2007 en zijn gevestigd in Tilburg. Creativiteit, uitwisseling van kennis en experiment staan centraal. Jonge kunstenaars uit binnen- en buitenland ontmoeten elkaar en praten met vakgenoten en experts. Ze tillen hun eigen identiteit als kunstenaar steeds opnieuw naar een hoger niveau. Uitgangspunt is het concept van ‘de lange leerlijn’. Leren en ontwikkelen beperkt zich niet tot het reguliere onderwijs; ook na het afstuderen gaat de ontwikkeling door. Kunstpodium T begeleidt kunsttalent vanaf de basisschool tot en met de postacademische ontwikkeling van afgestudeerde kunstenaars. Op weg naar een leven als professioneel en gerenommeerd kunstenaar.
 

Mister Motley organiseerde in september 2018 in samenwerking met Kunstpodium T het 'kunstenaarscafé' tijdens The Day of the Young Artist. 

Unfair Amsterdam werkt samen, cureert en promoot de helderste hedendaagse kunstenaars van vandaag en morgen. Voortdurend evoluerend, zoeken we nieuwe methoden om in te werken om de meest boeiende kunst te presenteren.

 

Mister Motley heeft zowel op de beurs van 2016 als op de beurs van 2018 dagelijks radio gemaakt samen met JaJaJaJaNeeNeeNeeNee waarbij o.a. deelnemende kunstenaars werden geïnterviewd. 

 

 

 

BAK, basis voor actuele kunst is een basis voor kunst, kennis en het politieke. BAK zet zich in voor het idee van kunst als publiek domein en politieke ruimte, en biedt een kritisch platform voor esthetisch-politieke experimenten met en door kunst. BAK brengt kunstenaars, denkers en andere leden van de precaire klassen samen om transformatieve manieren van een anders samenzijn te verbeelden en tot uiting te brengen.

 

In 2018 organiseerde mister Motley een leesgroep naar aanleiding van de rubriek 'Tendens' in BAK

 

SPRING presenteert nieuwe ontwikkelingen in de internationale hedendaagse podiumkunsten met een focus op de cross-over tussen dans, theater en performance en op kunst in de openbare ruimte. Dat doet SPRING door jaarlijks twee festivals in Utrecht te organiseren voor een divers en nieuwsgierig publiek; het tiendaagse SPRING Performing Arts Festival in mei en het driedaagse SPRING in Autumn in het najaar.

 

In 2018 maakte mister Motley 4 dagen radio samen met Luuk Heezen op het festivalterrein van Spring waarbij kunstenaars, theatermakers en dansers werden geïnterviewd. 

 

Stichting NDSM-werf regisseert, initieert, cureert, verbindt en stimuleert activiteiten op de NDSM-werf waardoor de stad, haar bewoners en bezoekers deze plek nu en in de toekomst omarmen als een gebied waar ruimte is voor het onverwachtse. Stichting NDSM-werf beoogt een centrale positie voor de werf in Amsterdam. Een ruige, avontuurlijke plek, minstens zo centraal, iconisch en onmisbaar voor de stad als het museumplein.

 

Mister Motley publiceert in het voorjaar van 2019 een tijdschrift in samenwerking met Stichting NDSM-werf

 

De website van mister Motley is tot stand gekomen door middel van een crowdfundingactie op Voordekunst met in het bijzonder de donaties van: