Steun hier het nieuwe seizoen van de radiopodcast Kunst is Lang.

Tendens 11 - Hokjes denken

Categoriseren, opdelen, structureren; de menselijke brein lijkt eruit te bestaan dingen benoembaar en daarmee begrijpelijk te maken terwijl men zich anderzijds steeds bewuster wordt van de beperkingen en gevaren van stereotyperende hokjes. Hoe om te gaan met ‘het een’ en ‘het ander,’ en de verschillende waardeoordelen die hierin verborgen liggen?

Kunsthistoricus Vincent van Velsen tast af hoe taal ons denken beïnvloedt en onderzoekt de (onderdrukkende) krachten van alles willen be-grijpen. Kunstenaar Vibeke Mascini beschrijft de drang aarde, landen en steden in kaders onder te brengen en in een interview legt Jan Hoek uit dat hij zijn niet-in-hokjes-onder-te-brengen modellen, toch in hokjes onderbrengt, júist om clichébeelden te bevechten.