Steun hier het nieuwe seizoen van de radiopodcast Kunst is Lang.

Tendens 12 - Onze technische natuur

Hoewel de discussie over de verhouding tussen natuur en techniek eeuwenoud is, wordt zij vandaag de dag nog vol enthousiasme gevoerd in theoretische, praktische en artistieke contexten. Hoe positioneren we ons als mens tegenover de ongrijpbaarheid van natuurlijke fenomenen en (nog onbekende) technologische veranderingen? Via technologische middelen bootst kunstenaar Gabey Tjon a Tham gedragingen en patronen uit de natuur na, in een interview spreekt zij over de andere kant van technologie, die niet wordt gedreven door efficiëntie en innovatie maar juist uitnodigt tot reflectie en verbeelding. Lietje Bauwens pleit voor het filosofische concept van het ‘inhumanisme’, als een eeuwige en voortdurende praktijk, tegenover ‘post’ –en ‘transhumanistische’ overtuigingen, en curator Laura Herman schetst natuur en technologie als een met elkaar vergroeid medium en onderzoekt hoe deze een eerlijkere invulling kunnen krijgen.