Redactie

Mai van Oers in The Fortune Teller

18 april 2014

In de tentoonstelling Tentoonstelling The Fortune Teller gecureerd door Heske ten Cate en Hanne Hagenaars is ook werk van Mai van Oers te zien. De expositie opent 20 mei in de Garage Rotterdam.

Ik sterf, jij overlijdt, hij bezwijkt, wij geven de geest, u ziet het gras van onderen groeien, zij gaan er van door. (Ocatvio Paz)
Deelnemende kunstenaar Hans van Houwelingen

We weten alleen nooit hoe lang ons leven zal duren. Een ongeneeslijk ziek meisje vertelt hoe onaangenaam ze het vindt dat iedereen over haar veel te korte leven spreekt: is een kort leven niet even waardevol als een lang leven? Als de dood eenmaal op je staat te wachten zie je het leven door een ander venster. Over het ongewisse van het einde van ons leven gaat de tentoonstelling The Fortune Teller.

De rituelen rondom de dood zijn zachtjes uit ons bestaan geslopen en als het zover is, zijn we er niet klaar voor. Er heerst een gemis aan voorbereiding op de dood als natuurlijke punt achter ons leven. We leren tegenwoordig om te vechten, tegen ziekte, tegen angst en uiteindelijk de dood; een gevecht dat we niet kunnen winnen. En dat gegeven boezemt nog meer vrees in. Gesprekken over de dood zijn uit onze dagelijkse conversaties verdwenen. In de media worden we met dood geconfronteerd, maar vrijwel altijd in samenhang met geweld of hongersnood. Mede hierdoor heeft de ‘gewone’ dood een tragische connotatie, een verstoten vriend waarover niet wordt gesproken.

Kunnen we nog kijken naar het portret van een overledene? Wie kijkt er nieuwsgierig uit naar wat de dood ons zal brengen? Het feit dat we niet weten wat ons na het leven te wachten staat, is de grootste onzekerheid in het menselijk bestaan en tevens de grote katalysator van ons handelen. De grootse onzekerheid krijgt gestalte in The Fortune Teller.

Advertenties

Ook adverteren op mistermotley.nl ? Stuur dan een mail naar advertenties@mistermotley.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

* verplicht

Meer Mister Motley?

Draag bij aan onze toekomstige verhalen en laat ons hedendaags kunst van haar sokkel stoten

Nu niet, maar wellicht later