Mister Motley

Het magazine dat kunst en leven aan elkaar knoopt

Over

Het woord Motley betekent: geschakeerd, bont, veelzijdig. Met dat begrip in het achterhoofd heeft de redactie van Mister Motley sinds 2003 duizenden artikelen gepubliceerd. In eerste instantie in een papieren kwartaalblad en vanaf 2013 op een online platform. Al onze verhalen duiden de beeldende kunst vanuit levensechte thema’s die iedereen aangaan, en vice versa.

Naast artikelen maakt Mister Motley podcasts waarin we kunstenaars interviewen over hun praktijk, stellen we in samenwerking met verschillende instituten uiteenlopende (les)programma’s samen, zijn we aanwezig op festivals en richten we een leesgroep op. In de content van Mister Motley is vaak een hoofdrol weggelegd voor de blik van de kunstenaar, we gaan met hen in gesprek, ze schrijven artikelen of maken online tentoonstellingen. Daarmee willen we de lezer inzicht geven in het ontstaansproces dat aan het werk ten grondslag ligt, en zo aanknopingspunten bieden om kunst te ‘begrijpen’ en daarmee de drempel te verlagen zonder de inhoud te versimpelen. We werken met gevestigde en minder gevestigde, jonge en oudere kunstenaars, hebben een breed perspectief op wat de kunstwereld is en behelst, en maken geen onderscheid tussen outsiders en professionals. De stemmen die we een podium geven zijn net als de kunstenaars veelkleurig, toegankelijk en eigen.

Al deze activiteiten komen voort uit het verlangen om zowel online als offline de verbinding tussen beeldende kunst uit heel Nederland en het dagelijks leven te maken, verkennen en bestendigen, in de hoop te laten zien hoe concreet, toegankelijk en persoonlijk de ontmoeting met hedendaagse kunst kan zijn.

Contact

Stichting Mister Motley

Tolhuisweg 2
1031 CL Amsterdam

Team

Redactie

Laure van den Hout
Directeur/hoofdredacteur

Maurits de Bruijn
Redacteur

Natasja Wagendorp
Administratie

Bestuur

Stichting Mister Motley is een stichting zonder winstoogmerk, met een onafhankelijk onbezoldigd bestuur. Het bestuur leeft de principes van de Governance Code Cultuur na.

Het bestuur bestaat uit:
– voorzitter Barbara Visser
– penningmeester Alexander Weiss
– secretaris Peter van der Es

Geschiedenis

In 2003 verscheen het eerste papieren nummer van Mister Motley: een kunsttijdschrift dat radicaal anders was, vanwege zijn toon, vormgeving en de directe samenwerking met de jongeren die we wilden bereiken. ‘Mensen houden meer van kunst dan ze denken’, was het uitgangspunt, en Mister Motley zou hen dat laten inzien.
Onder de hoofdredactie van iniatiefnemer Hanne Hagenaars groeide het uit tot een literair en verhalend tijdschrift voor een groot publiek, dat geen kunsttaal bezigde. De werken van outsiders, amateurs kregen net zoveel aandacht als grootheden uit de hedendaagse kunst. Ieder nummer stond in het teken van een levensthema, als: de dood, licht, de stad, imago, de autobiografie, ouders, angst, vogels, de straat en empathie.
Het tijdschrift wisselde regelmatig van uiterlijk en formaat. Na ontwerpbureau 75B, volgde kunstenaar Leo van Munster, en vervolgens nam ontwerper Roosje Klap het stokje over. Zo bleef Mister Motley veelzijdig en levendig, en werd het geen formule die iedere keer werd volgegoten.

Het laatste papieren nummer verscheen in december van 2012, in het voorjaar van 2013 begon ons online avontuur. Het papieren tijdschrift verdween en Mister Motley transformeerde tot een online tijdschrift waarop dagelijks een artikel werd gepubliceerd.
Niet lang daarna nam Heske ten Cate het hoofdredacteurschap over. Onder haar leiding vond Mister Motley online een trouwe, kunstminnende lezersschare, terwijl het tijdschrift trouw bleef aan haar oorspronkelijke toon en visie. Tegelijkertijd bouwde Heske die visie uit en legde Mister Motley een directe link tussen actuele vraagstukken en hedendaagse kunstwerken.
In 2017 nam Lieneke Hulshof het roer over en werd het online tijdschrift een platform dat niet alleen teksten publiceert, maar haar publiek ook bereikt middels fysieke evenementen, leesgroepen, papieren publicaties, en podcasts. Daarbij is er steeds meer aandacht voor het archief en de dwarsverbanden tussen de meer dan 3500 online publicaties die sinds 2013 op de website staan.

Publicaties

Wat Niet Is Maar Kan Zijn

Prijs: € 15,00

Bestel

In samenwerking met Nest Den Haag

‘Als je vandaag zou sterven en één generatie later terugkeert, in welke wereld zou je dan geboren willen worden, ongeacht waar of wie je bent?’

Vanuit dit gedachte-experiment verkennen tien schrijvers en negen kunstenaars de mogelijkheid hun eigen belangen opzij te zetten voor een betere wereld voor volgende generaties.
Zij speculeren over een onbekende toekomst waar zijzelf onderdeel van uitmaken. De nationale en internationale schrijvers en kunstenaars reflecteren vanuit verschillende achtergronden en invalshoeken op actuele mondiale vraagstukken en laten daarin volstrekt eigen stemmen horen.

Met essays van:
Michelle Alexander, René ten Bos, Dean Bowen, Sander Donkers, Clarice Gargard, Sisonke Msimang, Rashid Novaire, Vamba Sherif, Jan van de Venis en Louwrien Wijers

Kunstenaarsbijdragen van:
Brook Andrew, Raul Balai, Ghana ThinkTank, Claudia Martínez Garay, Femke Herregraven, Nástio Mosquito, Simphiwe Ndzube, Marianne Nicolson en Müge Yilmaz

Dit is een vertaling

Prijs: € 25,00

Bestel

In december van 2020 verscheen het laatste papieren nummer van Mister Motley en begon ons online tijdperk. Dit moment grepen we aan om een selectie uit alle beelden en verhalen die we sindsdien online publiceerden uit te geven – aangevuld met nieuwe teksten die op deze selectie aansluiten.

Kiezen, het in- en uitsluiten van informatie en het sleutelen aan een verhaal ligt besloten in kunst en kunstenaarschap. Vandaar dat deze uitgave precies daar het zwaartepunt legt: op het mechaniek achter een vertaling.

Uit alle online verhalen, kunstenaarsteksten en interviews vormden we een selectie, en vroegen een aantal auteurs nieuwe artikelen te schrijven die aansloten op de onderliggende thema’s.

Samengesteld door: Lieneke Hulshof en Caroline Ruijgrok
Vormgegeven door: Karoline Swyschenski

Adverteren

Maandelijks ontvangt de website Mister Motley minstens 20.000 unieke bezoekers. De podcast Kunst is Lang bereikt 21.000 luisteraars. Door te adverteren bij Mister Motley creëert u zichtbaarheid voor bijzondere tentoonstellingen, mooie initiatieven en belangrijke kunstinstellingen. Bovendien maakt uw bijdrage het mogelijk onze lezers iedere dag weer te voorzien van scherpe interviews en artikelen.

Uw advertentie verschijnt op zowel de reguliere als de mobiele website. Daarnaast is er de mogelijkheid te adverteren in onze nieuwsbrief, die wekelijks bij 4.000 abonnees terechtkomt.

Voor vragen, tarieven en overige informatie kunt u contact opnemen met Maurits de Bruijn via advertenties@mistermotley.nl :

ADVERTEREN

Nieuwsbrief

Wekelijks versturen we een nieuwsbrief waarin we de beste artikelen van de vorige week uitlichten, naast onze Kunst is Lang-uitzendingen.

Wil je op de hoogte blijven van het beste van Motley? Meld je dan aan.

AANMELDEN

Samenwerkingen

In de afgelopen jaren heeft Mister Motley samengewerkt met: AVROTROS, VondelCS, Holland festival, SPRING festival, Brainwash festival, ArtEZ studium generale, Museum Arnhem, Nieuwe Instituut, van Abbemuseum, Amsterdam Museum, Nest, IDFA, de Oude Kerk, Blauwe Maandag, Melkweg Expo, Het HEM, Uitgeverij Jurgen Maas, Kunstpodium T, Unfair Amsterdam, BAK, De Brakke Grond, Voordekunst, Museum IJsselstein, stichting NDSM werf, Buning Brongers, Dordrechts Museum en Into The Great Wide Open. Mister Motley is een publicatiepartner van De Nieuwe Garde.

Subsidies

Stichting Mister Motley ontvangt voor de rubriek De verstrengeling financiële ondersteuning van het Mondriaan Fonds.

Stichting Het Boellaardfonds draagt in 2024 bij aan een nieuw seizoen Kunst is Lang.

Het Amsterdams Fonds heeft bijgedragen aan seizoen 2021-2022 van Motley’s interviewprogramma Kunst is Lang. In 2022-2023 droeg het AFK bij aan de rubriek De ontmoeting.

Gemeente Arnhem draagt bij aan de totstandkoming van een nieuw seizoen Kunst is Lang in 2024.

Stichting Stokroos draagt bij aan het brievenproject van pietsjanke fokkema. Tweemaandelijks publiceert zij op Mister Motley een brief, gericht aan het Teylers Museum.

Het Cultuurfonds draagt bij aan de totstandkoming van een nieuw seizoen Kunst is Lang in 2024.

ANBI-status

Verantwoording ANBI status

FORMULIER PUBLICATIEPLICHT ANBI STATUS

Mister Motley is door de Belastingdienst aangemerkt als een goed doel. In het document ‘Verantwoording ANBI status’ kunt meer lezen over de doelstelling van de stichting, op grond waarvan de ANBI-status is toegekend.

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Lees in het document ‘Privacyverklaring’ hoe Mister Motley omgaat met uw gegevens.

Beeldrechten

Ons archief bestaat grotendeels uit beelden die we ontvingen van kunstenaars en instellingen uit de (Nederlandse) kunst- en cultuurwereld. Zij waren zo vriendelijk om deze waardevolle, artistieke beelden met ons te delen. In al onze content willen we dat beeld en tekst elkaar versterken en dat het werk van de kunstenaar zo grondig en goed mogelijk voor het voetlicht wordt gebracht. Daarom plaatsen we ook nooit tekst over of door beeld heen.
Mister Motley heeft haar uiterste best gedaan om ontevreden rechthebbenden te vermijden. Wie desondanks meent rechten te hebben op beeldmateriaal dat op deze website staat waar het volgens hem, haar of hen niet thuishoort, kan contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar redactie@mistermotley.nl en wij zullen ons uiterste best doen recht te doen aan de situatie.

Credits website

Deze website van Mister Motley is gelanceerd op 17 september 2021.
De opdracht hiervoor lag in handen van het multidisciplinaire grafische ontwerpbureau Sinds 1416. Maarten Verweij, Dirk Claessens en Daan van Dijk zijn verantwoordelijk voor het concept en de vormgeving van de nieuwe website. Floris Douma heeft de website vervolgens gebouwd en het archief van 3500 artikelen gemigreerd vanuit de oude website.

Alle lettertypes en geanimeerde fonts op de website zijn ontworpen door Dinamo. Klik hier voor meer informatie over dit designbureau. 

#mc_embed_signup{ font:14px Riposte, sans-serif; font-weight: 200; } #mc_embed_signup h2 { font-size: 3.6rem; font-weight: 500 } #mc_embed_signup .button { border-radius: 15px; background: #000;} #mc_embed_signup /* Add your own Mailchimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block. We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

* verplicht
Email formaat
(function($) {window.fnames = new Array(); window.ftypes = new Array();fnames[0]='EMAIL';ftypes[0]='email';fnames[1]='FNAME';ftypes[1]='text';fnames[2]='LNAME';ftypes[2]='text'; /* * Translated default messages for the $ validation plugin. * Locale: NL */ $.extend($.validator.messages, { required: "Dit is een verplicht veld.", remote: "Controleer dit veld.", email: "Vul hier een geldig e-mailadres in.", url: "Vul hier een geldige URL in.", date: "Vul hier een geldige datum in.", dateISO: "Vul hier een geldige datum in (ISO-formaat).", number: "Vul hier een geldig getal in.", digits: "Vul hier alleen getallen in.", creditcard: "Vul hier een geldig creditcardnummer in.", equalTo: "Vul hier dezelfde waarde in.", accept: "Vul hier een waarde in met een geldige extensie.", maxlength: $.validator.format("Vul hier maximaal {0} tekens in."), minlength: $.validator.format("Vul hier minimaal {0} tekens in."), rangelength: $.validator.format("Vul hier een waarde in van minimaal {0} en maximaal {1} tekens."), range: $.validator.format("Vul hier een waarde in van minimaal {0} en maximaal {1}."), max: $.validator.format("Vul hier een waarde in kleiner dan of gelijk aan {0}."), min: $.validator.format("Vul hier een waarde in groter dan of gelijk aan {0}.") });}(jQuery));var $mcj = jQuery.noConflict(true);

Meer Mister Motley?

Draag bij aan onze toekomstige verhalen en laat ons hedendaags kunst van haar sokkel stoten

Nu niet, maar wellicht later