Vincent van Velsen

21 voorvallen in 2021

15 oktober 2020

Schrijver, criticus en curator Vincent van Velsen blikt vooruit op het jaar 2021. In zijn bijtende, smeuïge en ontnuchterende toekomstvisioen is 2021 een jaar waarin de kunstwereld eindelijk kleur bekent, wordt opgeschud door de Black Lives Matter-beweging en #metoo en korte metten maakt met holle termen als diversiteit en inclusiviteit, een jaar waarin er eindelijk koppen gaan rollen.

1

Koning Willem-Alexander citeert in zijn Nieuwjaarstoespraak uit het essay “Racisme en Feminisme” (1982) van Philomena Essed.

2

De kunstinstellingen nemen de toespraak ter harte en komen met een institutionele bijscholingscursus voor iedereen die denkt dat kwaliteit een objectief oordeel is; er neutrale handelingen bestaan; ruimte innemen niet politiek is; kunst per definitie een apolitieke bezigheid is; en zekerheid eruit ziet als een witte man van middelbare leeftijd in een jasje op sneakers.

3

De aanstelling van de eerste curator van kleur laat andere instellingen inzien dat ook zwarte mensen abstract denkvermogen bezitten. Curatoren van kleur die al tijden aan de deur kloppen worden opeens gezien. Wat bleek: ze stonden aan de voordeur terwijl posities altijd via de achterdeur worden ingevuld.

4

#metoo bereikt eindelijk de Nederlandse kunstwereld.

5

Het Mondriaan Fonds komt met een nieuwe regeling. Als tegenhanger van de Werkbijdrage Jong Talent waarbij kunstenaars die minder dan vier jaar werkzaam zijn een stimulans krijgen om een carrière op te bouwen, komt er nu een regeling voor directeuren die de 45 zijn gepasseerd en meer dan 10 jaar dezelfde functie hebben bekleed. Met de Afvoerregeling Sleets Directeurschap wil het fonds tegemoet komen aan de roep om doorstroming, verandering en ruimte voor een nieuwe generatie. Naast een dringende vraag vanuit het veld, waren het de directeuren zelf die onderschreven dat het tijd is voor echte verandering. Onder het motto “If you talk about it, it’s for show, if you move about it, it’s for sure” wordt voorrang verleend aan directeuren die vernieuwing prediken, maar niet inzien dat zij zelf het zand in de motor van verandering zijn. Als symbolisch afvloeiingscadeau ontvangen ze een reflecterend object waarin het aantal jaar aan eigen directeurschap staat gegraveerd. De vergoeding tot aan pensioen wordt vastgesteld op basis van de hoogte van het honorarium dat zij de kunstenaars in de door hun gemaakte tentoonstellingen hebben betaald.

6

Vrijetijdsbesteding krijgt een eigen code bij de KvK.

7

Het einde van de coronapandemie wordt ingeluid door het vinden van een vaccin. De kunstwereld vliegt weer rond als nooit tevoren. Het genormaliseerde gebruik van Zoom, Jitsi, Teams, Skype, Hangout en Meets maakt dat velen nu grotendeels op afstand kunnen werken. Curatoren maken hier gretig gebruik van en vliegen en masse naar de zon, zodat ze meer hebben dan alleen hun inheemse oma om te bewijzen dat ze van kleur zouden zijn #whitepassingprivilege

8

Musea bekennen kleur: ze zijn nog steeds wit.

9

Naar aanleiding van Covid-19, de bosbranden in Australië, Portugal en het westen van de Verenigde Staten willen instellingen meer aandacht voor het Antropoceen en ecologie. Wat ze er niet bij zeggen is dat deze onderwerpen hun voorkeur hebben omdat – in tegenstelling tot personen van kleur – de natuur niet terugspreekt als er onzin wordt verkondigd over beweegredenen en positionering.

10

Uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid melanine in de huid niet positief samenhangt met de capaciteiten om suppoost te kunnen worden.

11

Tot opluchting van de winnares ontbreken in het juryrapport van Museumtalent van het Jaar de termen diversiteit en inclusiviteit.

12

Het Nederlandse mannen curling team wordt Olympisch kampioen. De equipe bestaat uit voormalige schoonmakers van Nederlandse musea die na corona een omscholingstraject tot topsporter hebben gevolgd.

13

Curatoren klagen over het op raken van “alternatieve perspectieven”, “gemarginaliseerde gemeenschappen”, “onvertelde verhalen”, “ongehoorde stemmen” en “onderbelichte geschiedenissen”.

14

Op de derde woensdag van september herpubliceert De Gids Holland op z’n Smalst (1873):

“Velen denken dat er van de verzorging onzer kunstmonumenten geen andere winst te verwachten is dan die, welke door logementhouders en vigilantekoetsiers uit de zakken van herwaarts gelokte kunstlievende vreemdelingen geklopt wordt. Voor hen is elk met sierlijkheid opgetrokken gebouw een verkwisting, elk museum een dure aardigheid, elk oud monument een slechts voor gapende touristen merkwaardige hoop steenen.”

15

Op Voordekunst verschijnt een fundraiser voor een op te richten monument voor de witte man. Het wordt volgens de maker “een merkwaardige hoop steenen”. Als tegenprestatie kan een t-shirt worden ontvangen dat is gebaseerd op het ontwerp van Experimental Jetset: “Rein & Stijn & Xander & Martijn.”.


Beeld: Frédérique Gagnon

16

De woorden van Holland op z’n Smalst-auteur Victor de Stuers “Ik herinnerde mij onwillekeurig de geschiedenis van den tourist, die, om aan de vervolging van een beer te ontsnappen, hem van tijd tot tijd een kleinigheid toewierp!” worden veelvuldig aangehaald als het gaat om de acceptatie van kleur in de kunst.

17

De Afvoerregeling Sleets Directeurschap kan op veel waardering rekenen en wordt wegens haar grote succes ook voor conservatoren opengesteld. Met de uitbreiding van de regeling wordt gehoor gegeven aan de verontwaardigde roep van museumdirecteuren die in verweer tegen hun afvoer aangaven dat het juist de conservatoren waren die verandering en doorstroming in de weg stonden – omdat zij bij regel een werkend mensenleven lang op dezelfde plek blijven zitten.

18

Na het succesvol fossiele brandstofvrij maken van de kunstensector, herdefinieert Fossil Free Culture hun doelen en richten zij zich nu op fossiel gedachtegoed in de kunsten.

19

Galeries die meer dan 60% mannen representeren worden uitgesloten van subsidies. Na deze beleidswijziging zijn er nog 3 galeries in Nederland over.

20

Mensen van kleur vragen zich publiekelijk af of hun aanstelling niet te maken heeft met de glazen klif: “een situatie waarbinnen iemand – meestal een vrouw [of persoon van kleur] – wordt bevorderd tot een risicovolle, moeilijke baan waar de kansen op mislukking groter zijn”.

21

Bij de post-corona bezuinigingen wordt het LiFo-principe (Last in-First-out) gebruikt. Aan het eind van 2021 is alles weer bij het oude.

Advertenties

Ook adverteren op mistermotley.nl ? Stuur dan een mail naar advertenties@mistermotley.nl

#mc_embed_signup{ font:14px Riposte, sans-serif; font-weight: 200; } #mc_embed_signup h2 { font-size: 3.6rem; font-weight: 500 } #mc_embed_signup .button { border-radius: 15px; background: #000;} #mc_embed_signup /* Add your own Mailchimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block. We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

* verplicht
Email formaat
(function($) {window.fnames = new Array(); window.ftypes = new Array();fnames[0]='EMAIL';ftypes[0]='email';fnames[1]='FNAME';ftypes[1]='text';fnames[2]='LNAME';ftypes[2]='text'; /* * Translated default messages for the $ validation plugin. * Locale: NL */ $.extend($.validator.messages, { required: "Dit is een verplicht veld.", remote: "Controleer dit veld.", email: "Vul hier een geldig e-mailadres in.", url: "Vul hier een geldige URL in.", date: "Vul hier een geldige datum in.", dateISO: "Vul hier een geldige datum in (ISO-formaat).", number: "Vul hier een geldig getal in.", digits: "Vul hier alleen getallen in.", creditcard: "Vul hier een geldig creditcardnummer in.", equalTo: "Vul hier dezelfde waarde in.", accept: "Vul hier een waarde in met een geldige extensie.", maxlength: $.validator.format("Vul hier maximaal {0} tekens in."), minlength: $.validator.format("Vul hier minimaal {0} tekens in."), rangelength: $.validator.format("Vul hier een waarde in van minimaal {0} en maximaal {1} tekens."), range: $.validator.format("Vul hier een waarde in van minimaal {0} en maximaal {1}."), max: $.validator.format("Vul hier een waarde in kleiner dan of gelijk aan {0}."), min: $.validator.format("Vul hier een waarde in groter dan of gelijk aan {0}.") });}(jQuery));var $mcj = jQuery.noConflict(true);

Meer Mister Motley?

Draag bij aan onze toekomstige verhalen en laat ons hedendaags kunst van haar sokkel stoten

Nu niet, maar wellicht later