Steun hier het nieuwe seizoen van de radiopodcast Kunst is Lang.

Image

LAND

15-09-2020 Redactie

Mister Motley werkt het komende halfjaar samen ArtEZ Studium Generale en gaat in gesprek met kunstenaars en denkers over klimaatafbraak, eigendom, territorium en kolonialisme waarbij het onderwerp Land het uitgangspunt vormt.
 

Alleen de dingen die je niet toebehoren, je ontzegd worden, al verloren zijn, kun je werkelijk zien. 

De temperatuur op de Noordpool was nog nooit zo hoog als afgelopen zomer. Ieder jaar worden de bosbranden groter, het orkaanseizoen heftiger en de weilanden in Oost-Nederland droger. Wetenschappers waarschuwen dat een ineenstorting van onze beschaving nabij is, maar in hoeverre kun je van een beschaving spreken als we niet in staat zijn iets aan klimaatafbraak te doen, het zelfs laten verergeren? 

Een belangrijke oorsprong van deze klimaatafbraak kan gevonden worden in het Westen en diens koloniale geschiedenis. Vanaf de 16e eeuw werden landen en gebieden wereldwijd geclaimd en verdeeld door West-Europeanen, met macht en geld als belangrijkste drijfveren. Deze houding van superioriteit is niet alleen terug te vinden in het zich toe-eigenen van land, maar ook in de omgang met alles wat er op dat land leeft. Onder invloed van de wetenschap werd de wereld gaandeweg steeds objectiever benaderd, met alle gevolgen van dien. Dit terwijl veel oorspronkelijke bewoners van gekoloniseerde gebieden een hele andere relatie hadden en hebben met de natuur. Land is voor velen niet alleen de grond om op te lopen, maar een levend wezen dat herinneringen in zich draagt.  

Nu steeds duidelijker wordt dat het kapitalistische systeem en de mensen met macht niet de de verantwoordelijkheid nemen voor de consequenties van de klimaatafbraak, moeten we voorbij het dominante westerse perspectief kijken naar de relatie tussen land, natuur en eigendom. En erkennen dat de mens onderdeel is van de wereld, in plaats van andersom. ‘Niets in de natuur is immers privé. Omdat het van ons allemaal is, omdat het van niemand is?

Mister Motley en ArtEZ Studium Generale gaan het komend half jaar in gesprek met kunstenaars en denkers over klimaatafbraak, eigendom, territorium en kolonialisme waarbij het onderwerp land het uitgangspunt vormt. Kunnen wij begrijpen hoe we in de huidige precaire situatie terecht zijn gekomen? Wat betekent ‘eigendom’ voor onze relatie met elkaar en het land? En welke rol speelt de taal als afspiegeling van onze omgang met elkaar, de natuur en de aarde? Kunnen kunst en verbeelding helpen in het ons voorstellen van andere werelden? Samen hopen we tot nieuwe inzichten en acties te komen om onze aarde te behouden. 

Verwacht een programma met films, lezingen, essays, discussies en meer. Je vindt alles online op onze websites. We starten de samenwerking op woensdag 16 september met een essay van schrijver Fiep van Bodegom over het begrip eigenaarschap in relatie tot land. 

Beide quotes in de tekst zijn afkomstig uit het essay Onpeilbaar van Fiep van Bodegom dat ze schreef voor ArtEZ studium generale en online kunstmagazine Mister Motley over eigendom en land.

 

Ook adverteren op mistermotley.nl? Stuur dan een mail naar maurits@mistermotley.nl