Mister Motley heeft een boek gemaakt. Koop hier 'Dit is een vertaling'.

Janneke Korsten

Janneke Korsten (1998) studeert aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en is geïnteresseerd in hedendaagse kunst en de manier waarop beelden van nu altijd weerslag vinden in het verleden. In haar artikelen en essays maakt ze het liefst verbindingen tussen verschillende tijden en laat zien dat het ene kunstwerk altijd in relatie staat tot dat wat eerder heeft plaatsgevonden.