Zaterdag 23 september wordt de opening gevierd van de nieuwe collectietentoonstellingen The Making of Modern ArtThe Way Beyond Art en de Werksalon in het van Abbemuseum. Mister Motley is uitgenodigd om op deze dag een aantal tendensen van het afgelopen jaar te programmeren, visualiseren en uit te diepen. Alle programma onderdelen zijn gratis toegankelijk en iedereen is dan ook van harte welkom om deel te nemen.

Eduardo Navarro
Eduardo Navarro
Het programma van mister Motley:

RUBEN JACOBS: 'DE DRANG OM IETS NA TE LATEN'
11.30 – 12.14 
Tendens 8: De drang iets na te laten
Locatie: Auditorium

Hoe verhoudt de kunstenaar zich tot de angst voor eindigheid en het verlangen onderdeel uit te maken van de geschiedenis? Is dit romantische ideaal nog steeds aanwezig in een post-humane samenleving? Socioloog Ruben Jacobs schreef in ‘iedereen een kunstenaar’ over het verlangen naar authenticiteit en creatieve zelfverwezenlijking terwijl zijn pamflet ‘Artonauten’ juist post-humanistische verbeelding bespreekt. Tijdens deze lezing analyseert Jacobs in hoeverre de mens nog wel mens wil zijn.
Lees hier het artikel van Ruben Jacobs uit de Tendensenreeks.
Reserveer hier je plek voor deze lezing!

LEESCAFÉ 'DE VELE GEZICHTEN VAN ARMOEDE'
12.30 - 13.15
Tendens 9: De vele gezichten van armoede
Locatie: Werksalon (1e verdiepding Collectiegebouw)

De meeste kunstenaars kunnen nauwelijks rondkomen. Leven in armoede is zowel een romantisch beeld als een verschrikkelijke realiteit. Waarom zijn afzien en creativiteit zo sterk met elkaar verbonden? Door teksten samen te lezen zien we de verschillende perspectieven. Regisseur Wieke ten Cate maakt een jongerenvoorstelling over armoede in Nederland, kunstcriticus Irene de Craen houdt een pleidooi voor het kunstenaarshonorarium terwijl filosoof Lietje Bauwens juist wijst op de problematische gevolgen van ‘slum porn’. 
Lees hier het artikel van Wieke ten Cate
Lees hier het artikel van Irene de Craen
Lees hier het artikel van Lietje Bauwens

SOCRATISCH GESPREK ONDER LEIDING VAN WOUTER KLEIN VELDERMAN
14.00 tot 16.00 uur
Locatie: Werksalon (1e verdieping Collectiegebouw)

In de ochtenduren hebben bezoekers Tendens-reflecties opgezogen; tijdens de lezing werd er geluisterd en de leesclub bestond uit een reproductie van bestaande teksten. Wat is er blijven hangen, heeft aan het denken gezet, of misschien zelfs gechoqueerd? Tijdens een socratisch gesprek selecteren we 1 vraag die we tot de bodem uitzoeken zodat er, geheel volgens de filosofie van Tendens, niet alleen wordt achterhaald wát tegen de borst stuit, maar vooral ook tegen wélke borst, en waarom. 

Klik hier voor meer informatie over de opening in het van Abbemuseum op 23 september en lees meer over de andere programma onderdelen.