Art & everyday life

Deze rubriek bevat artikelen en interviews over kunst met een sterke focus op het dagelijks leven. Een ander licht op de orde van de dag.

Order is Half of Life

Het raster als uitgangspunt

De onschatbare waarde van het nutteloze

Het winkelend publiek dat je door de getinte ramen aan de straatzijde voorbij ziet schuifelen voelt ver weg, het enige hoorbare geluid is het zoemen van de beamers, die efemere wolken op de wanden toveren. Midden in de ruimte staat een metershoge crèmekleurige klassieke zuil (of eigenlijk lijkt het meer op een gietmal of schets voor een zuil) en verder verspreid nog enkele lage identiek vormgegeven balustrades. De segmenten van deze decorstukken zijn met zwarte kunststofpennen aan elkaar bevestigd. De voortdurend van vorm veranderende dampformaties op de muren hebben een bedwelmend effect: het oog krijgt er maar geen vat op. De statische kunststof objecten lijken dit effect nog te versterken. Met dit en ander werk mocht Berndnaut Smilde de ruimte inwijden onder de voor de expositieplek zeer passende titel When all the world is green.